آموزش

تغییر دامنه وردپرس و آپدیت آدرس‌های سایت URL

تغییر دامنه وردپرس، اگر سایت وردپرسی خودتون رو تغییر دادید و یا دیتابیس دیگه‌ای با آدرس‌های متفاوت دارید و قراره روی سایت با دامنه جدید از اون استفاده کنید، باید کد زیر رو در صفحه phpmyadmin داخل هاست خودتون وارد کنید و اجراش کنید.

برای آپدیت آدرس سایت بعد از تغییر هاست:

آدرس‌های قدیمی جایگزین http://www.oldurl نوشته بشن.

آدرس‌های جدید سایت جایگزین http://www.newurl نوشته بشن.

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.oldurl', 'http://www.newurl') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.oldurl', 'http://www.newurl');

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.oldurl','http://www.newurl');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'http://www.oldurl','http://www.newurl');

نوشته های مرتبط