آموزش

حذف لود فونت‌های گوگل در فرانت و بک وردپرس

حذف لود فونت‌های گوگل در فرانت و بک وردپرس

جلوگیری از لود اسکریپت وب‌فونت :

https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js?ver=6.4.2

function project_dequeue_mo_scripts()

{

wp_dequeue_script('mo-google-webfont');

wp_deregister_script('mo-google-webfont');

}

add_action('wp_print_scripts', 'project_dequeue_mo_scripts');

نوشته های مرتبط